Μήνυμα του Προέδρου

 

«To “Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας” διαθέτει όραμα και στρατηγικό σχεδιασμό που μπορεί να καταστήσει τον Τουρισμό Υγείας μοχλό ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας όλων των χωρών» , αναφέρει στο μήνυμά του, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας, Γεώργιος Πατούλης.

Διαβάστε το μήνυμα του προέδρου του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας, Γεώργιου Πατούλη:
«Μέσα στην παγκόσμια οικογένεια ,η ανάπτυξη του τουρισμού Υγείας ,αποτελεί ένα κεφάλαιο στρατηγικής σημασίας καθώς αποτελεί έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο διεθνώς κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας έχει στόχο να συμβάλλει στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος, αξιοποιώντας τις – πλέον αποδοτικές – πολιτικές προβολής και μάρκετινγκ. Παράλληλα έχει στόχο να συμβάλλει στον τομέα της παροχής συστηματικής και δομημένης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς του Τουρισμού Υγείας. To “Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας” διαθέτει όραμα και στρατηγικό σχεδιασμό που μπορεί να καταστήσει τον Τουρισμό Υγείας μοχλό ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας όλων των χωρών».

X